Что означает дог на чеченском языке

Опубликовано: 15.05.2022

Шаьлта – иза къонахийн мотт бу,
Хьаьнг-хьаьнге бийцалуш боцуш,
Иштта бу сан ненан мотт а,
Хьам-хьамма бийца хьакъ боцуш.

Юрт йоккхуш кхосса йитина
Йоккха топ ва санна,
Хьоь ала дитина
Цхьа-ши дош дара сан.

Г1ала яккха со ца воллу, –
Цул ч1ог1а ду адаман дог…
Ирчу дашца ца даккхалахь,
Тоьпе-м и ца даккхало.

Воккхаве со хьуна хуъчу
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, 1амо дезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.

Шаьлтанал ира ду дош вайн,
Шаьлтанал дера бу мотт вайн.
Дукъанза дисна са вешан
Вай дукъа хьийзадо ваьшша…

Дош ду вай шайха д1овш даккхал,
Дийнна къам маьттаза даккхал,
Къонаха собарах ваккхал,
Ваьшна чохь дисна са даккхал.

Кхиош г1иллакх, дуза дог,
Оьзда баккха боккху ког.
Дерриг де ахь, лелош чот:
Бедар, амат, буьйцу мотт!

Гора я1, нохчийн мотт, дош метта диллий
Д1аала вайша цхьа даггара илли,
Хьалхара ахь олуш, т1аьхьара – ас,
Дуьненна хазийта вайша хьан аз.

Лаьттана йовхо лун малх буьйцу вайша
Я цхьана заманчохь лелийнарг дайша,
Я 1аьржа верта т1етесна барам санна
Стиглахь йоьду 1аьржа марха йийца царна?

Я вайшиннан мехкан каш доцчу чартийн
Йист йоцу к1айн мог1арш д1агойтур дар-те?
Ц1ийн 1оврех леда хьан шовданаш дийца
Я зезаг хьахадай дог-ойла хийца?

Я зовкхехь дийца деза деши, дети,
Я ала мел ца лург 1адда а дитий,
Теш лаций, буьйса и беттаса тайша
Ворх1е а дуьненчу охьаделха вайша.

Шен ненан мотт халкъо,
Сий ойбуш, 1алашбахь,
Цу халкъан парг1ато
Цхьаммо а хьошур яц.

Хьан бах хьо, сан Даймохк, яханчу хенахь,
Йоза а хьайн доцуш, б1арзбелла баьхна?
Къийсамо аьгначу хьан т1улган белшахь
Гуш ду-кх яздина сан дайшка кхаьчнарг…

Башха дац со кхалхарх
Ломахь я арахь,
Тезетахь 1аьржа-к1айн
Къеста ма бе.

Амма сох кадамбе
Сан нохчийн маттахь,
И безаш ца хиллехь,
Геч а ма де.

…Дахарехь уггаре коьрта
Муьлха ду со ваьхна де?
Даймехкан сий ойуш, доггах
Ас илли яздина де.

Акха яр санна и ца баьлла бацалахь,
Боьжна бац стиглара, я эцна базарахь,
Цхьаьнггера юхалург баьккхина бацара –
Кхоьллина хилла и вайн дайша азаллехь.

Ас лору дуьненчохь мел долу меттанаш,
Нохчийн мотт – гуттар а сан оьзда дозалла,
1ожаллин цамгаро д1алаьцна меттахь 1аш,
Цу маттахь дийр ду ас весет а доьзале.

Цу маттахь нанас со дуьххьара хьаьстина,
Цу маттахь некъан дош дадас а кхайкхийна,
Цу матто, – уггаре гергарчу сан синна –
Сан, генахь цхьа висча, дог-ойла айина.

Книга-50. Дай кхерч на чеченском языке

Кхайкхича аз хезаш делара цхьанний а!
Сайна а и сай аз - ца хеза суна!
"Йист йоцчу балано лоцур ву хьуна
Моьттуш верг - гуттара лаьттар ю кхане а"!

Моттура вузур вац цкъа а,-
Вуьзи-кх со,
Гуттар а меца саъ дузуш!
Дог1ано дузадо латта
Латтано бузур бу кийра
Балано дузадо са.

Дог1ане х1оьттийна
со стенна лаьтта-те,
бахьна а доцуш?!

Пен стенна боьттина
Ахь хьайга хаттахьа,
Дог схьа а лоцуш.

Суна-м ца оьшур оьг1азе марха
Ма ч1ог1а хилла хьо, сан ойла, аьрха.

Йиш елар-кх,
дог1анца
хи хилла 1ана,
Дуьненнаъ д1акхачош дог.
Йиш елар-кх кийча хила кхана,
1ожалло шаршийча ког!

Йижина, д1атийна Гуьмси.
Г1ийлий бе ца леста г1а.
Дог ойла д1аэло цуьнца:
Суна а го цуьнан г1ан.

Хьелош бу, сан къина, ц1ерпошт.
Хаало: дохлур ду де,
Аьхкенан лаамаш тебеш.
Сан ойла ма сиха ле!

Схьахьаьда цхьа къийгийн тоба,
Гуттара новкъахь ду вай.
Я, Аллах1, ма ч1ог1а кхоба
Ахь хьайга сатуьйсу лай.

Чан г1аттош д1аяха машен.
Урамехь адамаш го.
1уьйрено вайн г1енаш даши,
Тхан г1енаш ахь стенга хьо?!

Полларчий г1овтташ ду корехь,
Д1абетташ аьнгалех т1ам.
Ма сиха вай х1уьтту гуора,
Х1ай, адмийн поллалчийн къам!!

Цагучу пенаш вай сецадо
Ц1е йоцчу баланаш хьой!
Вай х1унда и ойла лие ца йо?
1аламан и къаьмнаш гой?!

Я суна тарделла иштта,
Киегийча сайн г1ийла дог.
Х1ара дуьне, х1ара г1ийла г1ишло!-
Ма ч1ог1а базби ахь ког!

Доьлу вай дилхина довлалий;
Даьлхадо деларан нур,
Диканна баттара къовлалий,
Зуламна схьадоккху тур

Хьан б1аьргех мел даьлла хи
Тоьур дуй 1ожаллин мехха?
Ма уллехь хиллера и,
Моьттура хан йисна ехха!!

Беллачех хьийгира вай
Са хьовзош, гатдича дуьне.
Ма ирсе хиллера сай,
Иччархойх хьулбелла хьуьнах!

Стигал а боданехь йов,
Кхачало, йилхина, марха..
Ма деха лаьтта вайн дов,
Ма доца хила вай дахар.

Д1адайна д1адели стиглара хьоза.
Муьлхачу махкахьа бен кари вайна?
Тишдела хьан дагчохь деза хилла йоза
Х1ай, зама! Вайшиннах мила ву вайнарг?!

Ширделла йозанаш д1алуьсту аса
Хьажийша,ма хуьйца замано. лай!?
Хета-кха наггахьа - валар-кха ганза
Сихделла кхачадо и и дахар сайн

Минотехь тийналлин зама ца лаьтта
Ца саца дендина 1аламан дог
Алахьа, ленвоцург, хьо стенах кхаьтта
Ца хаъ-те йохьанца шершиний ког?!

Хьошалг1ахь хилла вай сени чохь кхаьрсташ
Ма к1езга диси вай, юьхьанца хиллачех
Вай вовшах деттало - денна а къаьста
Вай вовше 1ехало дуьненан Х1илланех

1ехавехь кхин а со, йист йоцу зама
Алахьа айхьи бен ца олу илли
Г1алартехь гайтахьа хьан да, сан нана.
Аттабехь базло мохь, сурт мукъне диллий

Тишдела хьан дагчохь деза хилла йоза
Х1ай, зама! Вайшиннах мила ву вайнарг?!
Д1адайна д1адели стиглара хьоза.
Муьлхачу махкахьа бен карор вайна?

Доттаг1е Ахматукаев Адаме

Нана ю т1аьххьара йицлуш ерг
Ойланца, дагаца, маттаца.
Ц1еххьана аз хезий хийцалой,
Ц1е йоцчу балано гатдо са.

Ненан мотт, хьо мехкан аз ду-кха!!
Ненан мотт - хьо деган ц1ий ду-кха!
Ма доггах ахь б1аьргаш къарздора
Ма доггах жималлин сий дора

Хеназа баьккхина том санна

Хьо йоцуш д1адоьду дахар.
Ма гена ели хьо, нана!
Стиглара йилхина марха
Юха а йог1ур ю кхана.

Сан б1архиш д1ахуда латта,
Алахьа: и даьлла зезаг
Юха а дуй-теша хаттар,
Я баьгна денлуш бу безам?!

Припев:
Ма г1ийла 1ийра хьо, хьомсара нана
Лохачу коре а хиъна
Ткъа суна-м юха а лиъна,
Хьо корехь хуьлийла, ц1авог1уш кхана!

Къинт1ера яьллий-те, сатийситарна?
Ма к1орга хета-кха ас йина чевнаш!
Къинт1ера ялахьа, хьо суна ца гарна,
Йиш йоьхна хийла ахь къайлаха кхойкхуш


Ма лекха хета и лаьмнаш,
Ма еса д1атийна хьаннаш.
Ма хьоме хиллера лелларш,
Ма гена хилла вай нанна.

Хьо йоцуш д1адоьду дахар.
Ма гена ели хьо, нана!
Стиглара йилхина марха
Юха а йог1ур ю кхана.

Припев:
Ма г1ийла 1ийра хьо, хьомсара нана
Лохачу коре а хиъна
Ткъа суна-м юха а лиъна,
Хьо корехь хуьлийла, ц1авог1уш кхана!

Къинт1ера яьллий-те, сатийситарна?
Ма к1орга хета-кха ас йина чевнаш!
Къинт1ера ялахьа, хьо суна ца гарна,
Йиш йоьхна хийла ахь къайлаха кхойкхуш.


Докаев Мохьмадин (Бекистера Мохьмад) нанна 1абдатна сина лерина.

Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка

Матардоьллачу диттана уллехь ехаш хилла 1аьржа чхьевриг. Шо шери даьлла иккхина йоьдуш хилла зама, чхьевриге цхьаммо маре ца кховдош.

Буьйсанна и гуш ца хилла 1аьржа хиларна. Дийнахь гича, "буса ма гарга!!" олий, гинарг а, къехкаш хилла.

ша динчух бен захалуо хила ца долла аьлла, тохаелла 1аьпжа чхьевриг. Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка аьлла шена ц1е а тиллина, катоьхна ялх зинтиг а доьжна к1ойсаки ворданах, маре яха ара яьлла 1аьржа чхьевриг.

"Х1ойц" олуш, зинтагий а чехош, х1ара ворданахь лаьллана йог1уш гина бежа1у цецваьлла.

- Х1е йоьду 1аьржа чхьевриг! - аьлла мохь тоьхна цуо вай хьеше, - ахьа х1у леладо?

Жоп делара 1аьржа чхьеврагуо куро:
- Чхьеврагалла 1аржлойла хьо, хеназа вакъалойла хьо, со чхьевриг мел яцахь!

Гуттар а цецваььла бежа1у:
- ва, мила ю хьо,- къамеле ваьлла и.

- Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка ю ша, мари яха араяьлла а ю ша, аьлла жоп делла чхьевраго бежа1уне.

Б1аьрг буьзана цу къамело а, гучу тамашийна суьрто а бежа1уьна.
Элар боху цуо:
- соьга йог1ар яцар хьо мари? - аьлла.

- хуур ду- кх, аьх оьг1аза вахча, х1ун дийра ду хьаьжжана, - аьлла жоьпе елара вай нус.

Д1аса а хьаьжна, г1аж гайтар беж1уьно:
- Х1ара сайн бежа1уьнан г1аж тухура ю-кх аса хьуна оьг1аза вахча,

Реза ца хилара Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка цу девна:
- Х1ан-х1а, - элира ч1евраго, - ца йог1а со хьоьна а, бежа1у!

Лаьллана йоьдуш, текхечира и жа1уна. Цаьцваьлла къамеле велира жа1у:
- Х1е-е йоьду, 1аьржа чхьевриг, ахь х1ун леладо? - аьлла.

- Чхьевригалла 1аржалойла хьо, хеназа вакъалойла хьо, со чхьевриг маьл елахь, - аьлла карзахелира чхьаьвриг.

- Ъ-вай, х1ун ю хьо тхаккха, - аьлла вуьхира жа1у?
- Сарийсу Лечи йо1Анна-Мажубийка ю со. Мари яха араяьлла а ю. Хьол хьалха бежа1а ца яха со.

- Соьга йог1ур яцара хьо? - аьлла т1евирзира жа1у, йо1 къуьйсуш юй ма хиънехь.

- Хуур ду-кх ахь оьг1аз вахча х1ун тухура ю дийцича, - жоп делира вай несо.

- Х1ара сайн жа1уьнан г1аж тухур ю-кх,- аьлла жоп делира жа1уьно, д1аса а хьаьжна.

- Х1ан-х1а,- аьлла я1ана ластийра Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийкас, - и дов а соь лалур дац.

Кхин а бехха некъ бира вайн несо, кха т1е кхаччалц, дуьхьал мукхадахк кхетталц.

Цаьцбелира и, къамеле белира:
- Х1е-е, йоьду 1аьржа чхьевриг, ахь х1ун леладо, аьлла.

- Чхьевригал 1аржалойла хьо, хеназа вакъалойла хьо со чхьевриг маьл елахь, - аьлла даръелира чхьевриг.

- Ъ-ва х1ун ю хьо?
- Сарийсу Лечи йо1 Анна- Мажубийка ю со, мари яха араяьлла а ю. Хьуна т1е кхачале масех захало юхатоьхна а ю.

- Соьга йог1ур яцара хьо,- хаьттира мукхадехко.
- Хуур ду-кх, ахь оьг1аза бахча х1ун дийра ду хьаьжжина.

- Мазла а 1оьттина, х1ара сайн ц1ога тухур ду-кх аьлла, жоп делира мукхадахкуо.

- Хьоьга йог1у ша, - т1етевжира чхьевриг.

Иштта х1орш бертахь деха-аш, т1екхечира 1а. Дахкуо аьхкануо лечкъийна ялтанаш кхачийча, къамеле белира и:

- Хи йисте а г1ой к1удал юзий хи да вайна, аса лулахочуьнан сайри чу а баьлла, бага юззина ахьар дахьар ду вайна - сискал ер ахь вайшинна, Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка.

Б1аьстенан хотта бара арахь. Хинна герга г1оьртина йолу чхьевриг, хоттануо ког а льцна йисира. Важа ког г1ортийра цуо, и схьабаккха г1ерташ: и а чохь бисира. Кхозлаг1а, боьалг1а а, пхоьалг1а, ялхалг1а а - чохь бисира. Мохь бетта елира и. Еххара гира цунна хотталахула воьду говранахь бере. Къамеле елира чхьевриг, де доьхна.

- х1е-е воьду бере! Алахь сан х1усамдега - Мукхадехке - цуьнан зуда, Сарийсу Лечи йо1 Анна-Мажубийка, хи эца яханчохь, хотто лаьцна алий!

Гуш аддам а доцуш, цецваьлла вехха д1асахьийжира бере, говро а хьийзош.
Воьдучига д1акхаьчча, дийцира хьешо гуш аддам а доцуш, шена Сарийсу Лечи йо1Анна-Мажубийкий г1о доьхуш хазар.

Х1усамден сайри чохь мукх лачкъош боллучу мукхадехкана хезара и къамел.
Иккхина д1акхечира и хи йисте, хотталахь йоллур чхьевриг. Озийра майрачо чхьевриган ког хотталар - т1ера схьабелира. Шолг1аниг озийрв - схьабнлира ког, яллхий а ког схьабелира - хоттано д1а ца хоьцуш.

Корта а лаьцна озийра цо шен зуда - корта а схьабелира. Цкъа боьхна хьаьвзив мукха дахк, т1аккха куьг а а ластийна, т1е ког а хьаькхна, д1ашарбира цо хотта.

Стигланаш йозанах юьзна.
Мацъелла ойланан борз.
Дог эккха доллуш ду - дуьзна
Безамах ца хуьлуш орца.

Все небо в письменах священных.
Голодный разум волком смотрит в нас.
И сердце рвет грохочущие вены,
Беспомощной любовью опьянясь.


ЗаплАчу. Разве сердцу легче станет

ЗаплАчу. Разве сердцу легче станет?
А растеряюсь - станет тверже шаг?
Как птица рвется к милой сердце-память
И завеса спадает на глазах

Вилхича талур дуй дуохийна дог?
Со воьхча бакхлур буй хьо йолчи ког?
Йиш яц сан-м хан яйъа ойланий дозанехь
Хьо йолчу уьда са аьрхачу хьозанах

1аьржачу лаьттах
Буьйлу бес-беса тоьмаш.
Кхаба ю бода?

Из черной земли
Всходят пестрые плоды.
Тьма - кувшин красок!

Дуьне-дог сердце и мир

Сих ма ло Дуьне!
Ян и дог ду сан,
Вохаван г1ерташ?!

О, мир, не спеши!
Иль это сердце
Бьется птицею?

Заманан тулг1е волны времени

Хи санна идош
Замано д1ахьош ду-кха
Вай хаза денош

Как волны реки
Уносятся временем
Волшебные дни

Дагчу лаьмнашка
Хьоьжу со гена-генна…
Лаьмнаш схьахьоьжу

На горы в сердце
Смотрю я далеко-вдаль
Горы смотрят вслед

Х1инцц динчу беран
Ц1ена б1аьрг санна хьоьжу
Соьга стигланаш

Б1аьсте х1ун ю-те?!-
Зезаг лепа, буц сенло.
Делла са денло

Весна. что это?
Смех цветка, шепот травы.
Жизнь возродилась.
В роднике сердца

Ойланаш кхачо
Шо-заманан ницкъ кхачац
. Хьан озан шовда

Смогут ли годы
Охладить твои думы
В роднике сердца

Баланан беза мохь

Доттаг1, ма ойлане вахна-кх хьо.
Шарашкахь ца йоьрзу ойланаш
Баланан беза мохь ахь гулбеш хьо.
Парг1ато ца йог1у мел хийцарх г1ойланаш

Друг мой, друг мой, как ты загрустил
В думах, что годы не лечат
Тяжким грузом горя загрузил
Твое изголовье вечер

Диттийн томмаг1наш
Бодан шаршу т1ехь догу
Т1аьххьар серлонца.

Пятна деревьев
Горят последним светом.
На холсте ночи

1ожалла, 1ожалла, хьо хьие-м ца елла?
Йицъелла лиела хьо? Ян со ву велла?
Стигланаш иэт1аеш хьо йог1ур тиеша?
Ян лаьттахь тебна хьо сан кога к1елла.

1ожалла, х1ара дуьне ахь горга дина.
Адамна т1ера д1а дерриг халкъ гина
Дахаро 1ехийнарг ахь гуора вуожийна
Де хууш хилларг а ваьлхина къина

Если я стану говорит о тебе

Если я стану говорит о тебе
Хватит ли жизни?
Если захочу сказать твое имя
Хватит ли голоса?

Что ищут твои глаза,
Расскажи,
О чем они говорят?
Скажи, ты тоскуешь,
Когда . его нет?

Мне бы позвать тебя,
Пусть ты ответишь только
Своим нежным откликом "Hhhmmm?"!
Птицы, просыпаясь,
Пили твои слезы.

Мир станет пеплом
В пламени этой любви:
Наши сердца, как поспевшие плоды
Пали на твой алтарь.

И куда ты хотела убежать
От сердца, полного страсти?
Что зовет утро
На твое холодное ложе?

Если я стану говорит о тебе
Хватит ли жизни?

Хьо йийца ваьлча со
Тоьур дуй дахар?
Ц1е яккха лиъча
Тоьур дуй аз?
Х1ун лоьху хьан б1аьргаш,
Дийцахь, х1ун бахар.
Сагатлой алахьа
Хан яьлча ваз?

Хьоь кхайкха йиш елар
Ахь "х1мм" бен ца олуш.
Хьан б1аьра хиш мелар
Олхазарш, самдовлуш.

Делла дала хьо, дуьне
Безамах даьгна.
Том санна хьан шуьне
Тхан дегнаш аьгна.

Хьо стенга г1ур яра
Кийрарчу ойланах?
Х1ун кхойкху 1уьйренуо
Хьан шийла г1ойланга?!

А может, это сердце плачет

А может, это сердце плачет
Любви разбитой песней?!
Но это ничего не значит.
Лишь юркнет ящерицей месяц
В окне холодною удачей.

Дог дуй-те и доьлхург, -
Кагйелла безаман экъа?
Я шело ю-те хьан - моьлкъанах -
Схьалелха некъаха..

Последние капли дождя остались в небе

Последние капли дождя
Остались в небе.
Их бережно уносили с собой
в чужие страны
ласточки
на своих тонких крыльях.
Прощай, сентябрь!

Дог1анан т1аьххьара т1адамаш
Дисира стиглахь.
Ч1ег1ардигаш
Лерррина д1ахьуш ду уьш
Дуткъачу т1емашт1ехь
Генарчу махка.
1одика йойла шу.

Не всё мои птицы увидели с неба

Не всё
мои птицы
увидели с неба,
Кружась над тобою:
Меня,
Обреченного
Вечно скитаться
В твоих глазах.
И - небо,
которое ты искала.

Дерриг а ца гуора
Сан олхазаршна,
Стиглара хьежарх а.
Гуо туьйсуш
Хьан коьрта тоьхула
Хьийзаш:
Со,
хьан б1аьргаш чохь
Тилвелла,
Гуттар а висина волу.
Стигал а,
Хьан б1аьргаш лоху.

Стихи на чеченском языке

Полларчий хилла д1асадевла денош.
Ма сиха делла вай, дилха дог 1енош!

Х1ун маь1на долуш, седарчий, алийша соьга:
Сел генар схьакъегаш, стигланан шаршо аш тоьгу?

Со витий, 1уьйренан боданца, ма г1уолахь,!
Ма г1уолах, делкъенна т1ехьа а х1оттий!
Х1ун аьлла кхойкху хьоь, сан нана, г1арг1улеш?!
Елалуохь, сан дагчу къинхетам боттий

Суна-м лаьар, йоккха-мама
Т1ерг1а пасат тиега 1ама.
Ахьа-м соьга йижа олу!
Со д1айижча - ара йолу.

Дог дуй-те и доьлхург?
Кагйелла безаман экъа?
Я шело хьан - моьлкъанах -
Схьалелха некъаха

Ма дийца, бехира даго.
Ша-м ч1ог1а дилхира.

Ма хьежа, бехира дагуо,
Хьан хаза б1аьра.

Ша-м г1ийла хьийжира т1ехьа
Къоранца лилхира.

Ма хьийзахь доьхна дог.
Хьан стом бу аьрга.

Дахделчу 1аьнуо
Гуобина хьуна

Со-м иштта веха,
Вала а ца везаш санна.
Гуьйренаш-м д1ауьду
Эгадеш г1аш.

Со-м иштта веха,
Самавуьйлуш цхьа к1еззиг ханна!
Ткъа дуьне-м хиллера
Масарна даьккхина каш!

Со-м иштта веха
Гуттаре сайн йолуш санна.
Ц1е йоцуш буьсу малх
Ког х1отто ца хилча т1ай.

Х1ара дахар хиллий-те
Кханенан дуьненах. данне а?! -
Г1елбелла садаккха
1индаг1е х1оьттийна сай.

Я так живу,
Как будто я бессмертен.
А осень вновь
Роняет мне листву.

Я так живу, -
На миг проснется сердце.
А мир могилой
Оказался, друг!

Я так живу,
Как будто вечность с нами,
Затеяла
Забавную игру

Но эта жизнь -
Мираж перед глазами.
Как лань, на миг
Уснувшая, мой друг!

Яндарбиев, говорят писал стихи на чеченском, пока его Тутин не взорвал в Катаре. :)

да. они друг другу много кровушки попортили))

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+

Другой Кадыров

Грозный храбрец, который голыми руками хватает ядовитую змею и расправляется с крокодилом. Он надевает доспехи, седлает коня и бесстрашно ведет за собой воинов. Он победил терроризм и в одиночку переплыл океан.

В противовес этому искусственному образу, созданному для прокремлевского руководителя Чечни через постановочные видеоролики, в российском обществе сложился другой, комичный имидж Кадырова. И шутки в его адрес далеко не всегда добрые – хотя иногда они просто констатируют факт.

"Халпршхалрагша"

Даже сами чеченцы зачастую не понимают, о чем говорит Рамзан Кадыров. Проблема в том, что он чересчур глотает слова.

"Кадыров не окончил даже 6 классов. Ему не нанимали учителей чеченского языка, а только русского. Поэтому чеченский язык он знает слабо. Кроме того, у него с детства дефект речи: он глотает слоги. Однако с логопедом он никогда не занимался. Из-за этого чеченцу, который слышит его в первый раз, очень сложно понять Кадырова. Нужна практика, чтобы научиться разбирать его речь", – рассказал "Кавказ.Реалии" житель Грозного Яхъя.

Речевой недостаток Кадырова стал поводом для смешных видеороликов в интернете.

К слову, навыки русского языка у Кадырова ненамного лучше. Выступая на мероприятиях, он обычно читает по бумажке заранее подготовленный текст. И дело тут не только в чеченском акценте и глотании слогов, а в риске быть неправильно понятым.

"Дон" Кадыров

Особенно странно звучит, когда Кадыров говорит на смеси русского и чеченского – например, вставляет слово, которое слушатели толкуют как "дон". Использует он его так часто, что в соцсетях тысячи задаются вопросом: а что оно значит? Ищут параллели с гангстером Доном Корлеоне или со звоном колокольчика "динь-дон". А кто-то полагает, что он просто любит реку Дон, так как он донской казак.

Так, в этом двухминутном видео Кадыров произносит загадочное междометие аж 30 раз.

На самом деле это не "дон", а "дуй хьуна". Дословно переводится как "есть тебе". Это по сути слово-паразит, особого смысла не несет (русский аналог – "короче", "ну"). Чеченцы, стремящиеся говорить на своем языке грамотно, стараются использовать это слово как можно реже.

Над Кадыровым из-за этого "дона" смеются в соцсетях.

"Извинение №_"

Помимо "дона", в пятерку самых популярных запросов про Кадырова в Google входит тема извинений.


"Кавказ.Реалии" писал о том, как в Чечне заставляют извиняться тех, кто критикует политику Кадырова. Все чаще случается, что людей публично отчитывают то за песни, то за снесение их же домов, то просто за просьбу помощи у Кадырова.

Поводы для извинений зачастую крайне неожиданны. В интернете этому посвящена масса сатирических постов. Например, уже существует шаблон заявления для тех, кто хочет извиниться перед Кадыровым – осталось только его распечатать и заполнить.

Творческое задание на тему: "За это все прошу меня простить" весной 2016 года составили журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр для своих слушателей и участников группы в Facebook. Извинение должно было быть в стихотворной форме.


Авторы отобранных ими стихов просят у Кадырова извинения "за бутерброд без сыра", "за все грехи от сотворенья мира", "за любовь к женщинам и свинине", за то, что "хочется кушать" и "свободно, мирно жить", "за право голоса, за газ, за свет, за воду", выражают готовность "прилюдно оторвать себе язык", "пытать себя и вечно себе мстить".

При поиске интернет-мемов на тему "извинись" Google выдает в первую очередь изображения Кадырова.

"Рамзанка Дыров" и "Люлю"

Одно из самых популярных прозвищ, которые народ дал Кадырову, образовалось просто: в сочетании "Рамзан Кадыров" сдвинули пробел, и получился "Рамзанка Дыров".

Асет Исаева

Асет Исаева биография

Чеченская советская актриса.
Народная артистка Чечено-Ингушской АССР (1961).
Заслуженная артистка РСФСР (13.09.1968).

последнее обновление информации: 11.06.13

публикации

В начале тридцатых годов прошлого столетия с Чеченской национальной театральной студией очень активно сотрудничал основоположник чеченской литературы Саид Бадуев. В основном студия и работала в эти годы на драматических произведениях прославленного писателя. Специально для дипломного спектакля студии Саид Бадуев написал героическую драму «Красная крепость». Спектакль был о мужественных партизанах, о боях Красной Армии с полчищами генерала Деникина на территории Чечни. Речь шла о знаменитом сражении за чеченское село Алхан-Юрт. В этом спектакле Асет Исаева сыграла роль Белиты. Спектакль прошел с грандиозным успехом. О нем с восторгом писала даже всесоюзная газета «Известия», давая положительные отзывы о талантливой игре многих актеров, среди которых была и Асет Исаева.

В 1934 году происходит объединение двух братских республик Чечни и Ингушетии. Руководство Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики обратилось к руководству Грузии с просьбой оказать содействие в развитии театрального искусства Чечено-Ингушетии. К чести Правительства Грузинской ССР, оно откликнулось немедля: около двадцати человек чеченской молодежи приняло на стажировку в знаменитый театр имени Шота Руставели. И в Грозный направило молодого талантливого режиссера Арчила Чхартишвили. Режиссер привез с собой пьесу Шаншиашвили «Анзор» для постановки на сцене Чечено-Ингушского государственного драматического театра. Затем он поставил пьесу Робакидзе «Ламара», написанную по мотивам новелл Важа Пшавелы. В обоих этих спектаклях играла Асет Исаева, ее талантливые работы, как творческие удачи, неоднократно отмечала пресса. И все-таки настоящая творческая дружба между чеченской блистательной актрисой и приезжим режиссером установилась во время спектакля «Золотое озеро» по одноименной пьесе Саида Бадуева, где Асет Исаева играла роль Хавы. Оглушительный успех имела Асет Исаева и в спектакле режиссера Гаруна Батукаева «Храбрый Кикила». Спектакль был поставлен по одноименной сказке грузинских авторов Г.Нахуцришвили и Б. Гамрекели. Асет Исаева играла в нем Марту, жену Тома. Играла с задорным юмором, иногда прибегая к гротеску, не жалея ярких красок. Образ получился сочным и запоминающимся. Эту роль Асет Исаева играла долгие годы с неизменным успехом. Также на долгие годы закрепилась за ней и роль Ц1ахьпату в спектакле «Мекхаш-Мирза» по одноименной комедии Нурдина Музаева и Владимира Вайнштейна. Пьеса написана в 1938 году и долго украшала репертуар театра. Спектакль был поставлен в стиле народных гуляний, очень нравился зрителю и пресса единодушно отмечала его актуальность. «Остроумно решена и сцена заговора трех врагов Мирзы: Аьрша-Хаджи (актер Х. Чимаев), богача (актер С. Магомадов), муллы Х1илланбека (актер М. Дудаев). Их гнев выплескивается в бурном танце вокруг брошенного на землю муллой чурека – угощения коварной Кочусет. Жена Хьарамби Ц1ахьпату (народная артистка ЧИАССР Асет Исаева) с двумя кинжалами виртуозно завершает эту пародию на воинственный танец мести», – писала театральный критик Г. Щедродарова в газете «Грозненский рабочий» 18 июня 1968 года. Получается, что на протяжении тридцати лет несравненная Асет Исаева блистательно играла роль Ц1ахьпату, что под силу только великим лицедеям. А в конце тридцатых годов ХХ века Чечено-Ингушский государственный драматический театр ставил еще одну драму молодого чеченского писателя Нурдина Музаева, называлась она «Асет» и Асет Исаева играла в ней главную роль. В те времена наш театр часто обращался и к западно-европейской драме. В одной из них, в комедии Гольдони «Слуга двух господ» сыграла Асет Исаева. В этом спектакле ее героиней была Змеральдина и актриса нашла неожиданное решение яркого образа обаятельной девушки. Талантливая актриса Асет Исаева работала много и с завидным усердием. А ведь были еще дела семейные. Актриса была замужем за актером Мовжди Бадуевым. В молодой семье росли уже две дочери Тамара и Раиса. Однако энергичная молодая женщина успевала быть хорошей мамой, заботливой женой и преуспевающей, востребованной актрисой.

Затем было хмурое утро 23 февраля 1944 года. В одночасье весь чеченский народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Семья Асет Исаевой оказалась в Джамбульской области. Холод, голод, унижения и оскорбления терзали людей. Но Асет Исаева выстояла, не сломалась. Она сумела дать образование своим двум дочерям. И по возвращению на историческую Родину, узнав, что группа чеченской молодежи направляется в северную столицу для обучения актерскому мастерству, Асет Исаева приложила все усилия, чтобы обе ее дочери поехали учиться в театральный институт, в город Ленинград. А сама вернулась в свой родной театр, чтобы принять самое активное участие в его возрождении.

По возвращении из депортации Чечено-Ингушский государственный драматический театр имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова первым поставил спектакль «Асланбек Шерипов» по одноименной пьесе известного чеченского писателя Халида Ошаева. Асет Исаева играла в нем эпизодическую роль – Саунты. Однако огромной радостью для актрисы стало возрождение спектакля режиссера Гаруна Батукаева «Храбрый Кикила». Главную роль в этом спектакле, роль неунывающего Кикилы играл муж Асет Исаевой Мовжди Бадуев. Асет играла Марту, жену брата Кикилы. Это был любимый спектакль и актеров, и публики. Задорные шутки, танцы, искрометный юмор. Вот и выкладывались актеры по полной программе, словно старались нагнать не по своей воле упущенное время. Понятно, что старый спектакль отогревал застуженные горькими событиями сердца актеров, напоминая радужные дни былых успехов. Но закциливаться на прошлых достижениях – это был путь в никуда. Необходимо быдо брать новые вершины. А для этого необходимо ставить современные пьесы на актуальные темы. 21 марта 1959 года в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Самые дорогие» по одноименной пьесе Нурдина Музаева.

Спектакль был на колхозную тему, о братской дружбе между народами Чечено-Ингушетии и Дагестана, о любви и молодости. Асет Исаева играла в этом спектакле передовую труженицу Самарт. Самые лестные отзывы дает о спектакле «Самые дорогие» в целом и в частности об игре незаурядной актрисы Асет Исаевой М. Абазатов в газете «Ленинан некъ» за 30 марта 1959 года. Надолго вошел в репертуар театра спектакль «Свекровь» по одноименной пьесе азербайджанского драматурга М. Шамхалова, в переводе на чеченский язык Билала Саидова. Спектакль поставили режиссеры Лидия Горькая и Минай Минаев. Народная артистка Чечено-Ингушетии Асет Исаева играла героиню по имени Джанят, мать композитора Аяза. Правда, постановщики спектакля «Свекровь» на сцене Чечено-Ингушского театра Джанят переименовали в Децу Жанати на чеченский лад и это очень нравилось зрителям. Да и актриса не жалела ярких красок, чтобы ее героиня нравилась всем и каждому в отдельности. В спектакле вечная проблема отцов и детей, матерей и дочек (снох). Деца Жанати, человек старого уклада, цепко держится за патриархальное. А тут сын привел в дом молодую невестку, да еще современную, с высшим образованием, и начинается «война» без мира, которая идет на протяжении всего спектакля в смешных вариациях. Сказать, что Асет Исаева хорошо сыграла роль Деца Жанати, это значит ничего не сказать про нашумевший чудный спектакль «Свекровь». Он прошел с ошеломляющим успехом. И в этом львиная доля заслуги Народной артистки Чечено-Ингушетии Асет Исаевой. 16 февраля 1962 года в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова состоялась премьера музыкальной комедии «Аршин-Мал-Алан» по одноименной пьесе азербайджанского драматурга Узейра Гаджибекова в переводе известного чеченского писателя Абдулы Хамидова.

В этом озорном и веселом спектакле Асет Марцаровна играла роль тетушки Джахан, близкой родственицы главного героя Аскера. Аскер родной племяник тетушки Джахан и она мечтает его женить на знатной девушке. Однако Аскер против женитьбы по стариным традициям. Он до свадьбы желает познакомиться с девушкой, которую выберет в спутницы жизни. Аскер переодевается в коробейника и идет торговать ситцем и щелками по домам, где обитают юные красавицы. Делает это так талантливо, что находит себе не только невесту, но и солидного жениха Султанбека своей любимой тетушке Джахан. Асет Исаева была обворожительна в роли Джахан. Ее искрометный юмор на сцене вызывал восторг у зрителя. Каждый выход блистательной актрисы сопровождался бурными аплодисментами. Диапазон актерских возможностей талантливой актрисы Асет Исаевой был необычайно широк. Конечно, она запомнилась благодарному зрителю как комедийная актриса. Однако Асет Исаева блестяще справлялась и с ролями в высокой драме, да и трагических ролей было немало в ее репертуаре. В начале шестидесятых годов прошлого столетия театр обратился к классике русской драматургии. «Без вины виноватые» А. Островского поставил Л-А.Хациев.

Сложный спектакль, сложные образы. Но Чечено-Ингушский государственный драматический театр создал великолепный спектакль, где участвовал отменный актерский ансамбль: Неля Хаджиева, Юсуп Идаев, Дагун Омаев, Альви Дениев и многие другие. Асет Исаева играла роль Галчихи. К счастью, сохранилась фотография Асет Марцаровны Исаевой в образе Галчихи. И даже эта пожелтевшая от времени карточка может поведать, какой колоритный образ создала великая актриса в спектакле «Без вины виноватые». Отдельная тема – образы матерей созданные народной артисткой, Чечено-Ингушетии Асет Исаевой на сцене национального театра. Помните Бикату в спектакле «Бессмертные» по одноименной пьесе А. Хамидова? Спектакль был о легендарном герое Ханпаше Нурадилове. Асет играла мать любимой девушки Ханпаши – Каметы. Образ, созданный Асет Исаевой, был колоритным. Несмотря на то, что живет далеко от линии фронта, Бикату знает, что над Родиной нависла опасность и лучшие сыны Отечества жизней своих не жалеют в кровавой битве с супостатом. Где-то в глубине души она и гордится, что ее единственная дочь любит и ждет героя с войны, хотя гордость эта тщательно завуалирована, как и полагается матери-чеченке. Филигранное мастерство актрисы позволяет ей строить масштабный образ, своим сценическим поведением активизируя мышление зрителя. Бикату очень далека от Курбики, чей сочный образ создавала Асет Исаева в спектакле «Свадьба Кайсара». Обе женщины – матери, каждая из них по-своему переживает за родное чадо. Однако все незатейливые помыслы Курбики плещутся в поисках собственного душевного спокойствия. То в немногословном образе Бикату Асет Исаева сумела показать великий патриотизм чеченских женщин, их сдержанную мудрость и героическую самоотверженость.

«Трагически звучит и другая сцена спектакля – в доме Бикату. Женщины собирают для фронта теплые вещи, продукты. Открывается дверь, на пороге девушка – почтальон. Мгновенно все смолкли, в страхе отпрянули от Забу, как от человека, который приносит чаще беды, чем радости: одни на несколько шагов отступили, другие, полуобернувшись в ее сторону, застыли в …молчании, не сводя с нее полных страха и боли глаз. В глазах, в жестах, в поведении каждой из этих женщин, как в раскрытой книге, читалась одна – единственная мысль – просьба: только не ко мне. С большой трагической силой прозвучала эта сцена в исполнении народных артисток республики Асет Исаевой, Тамары Алиевой, заслуженных артисток республики Асет Ташухаджиевой, Хавы Хакишевой, артисток Заремы Эсамбаевой, Майи Шовхаловой, Зины Исаковой, Зулейхан Багаловой. Постановщики В. Вайншетйн и Р. Хакишев решили сцену почти только средствами пантомимы и от этого сила ее звучания достигла высокого накала», – писал Бек Абадиев в своей статье «Бессмертные» 18 ноября 1967 года в газете «Грозненский рабочий». Сродни Бикату была героиня Асет Исаевой и в спектакле «Когда гибнут сыновья» по одноименной пьесе Геннадия Русакова и Саида Чахкиева. Шестерых сыновей отдает мать во имя победы над ненавистным врагом.

Отдает без истерических стенаний и судорожной суетливости. Отдает, прекрасно сознавая, что отправляет их в самое пекло смертоносной бойни. Внешне мать спокойна, она где-то и подбадривает приунывшего мужа, загрустившего перед первой разлукой с матерью младшенького. Героиня Асет Исаевой ведет себя весьма достойно, как и подобает чеченской матери, без истерических рыданий и судорожной суетливости. Над Родиной нависла угроза, значит ее повзрослевшие сыновья с оружием в руках должны защитить Отечество от непрошенных гостей. Иначе как ей смотреть в глаза другим женщинам, чьи сыновья самоотверженно проливают кровь на поле брани. Образ, созданный Асет Исаевой, сложен и многогранен. Однако в нем нет фальши. Сама участница Великой Отечественной войны, Асет Исаева знает, что Родину необходимо беречь, как зеницу ока. Этому учит своих сыновей и ее героиня в спектакле «Когда гибнут сыновья». Внешне героиня очень сдержанна.

Спектакль стал заметным явлением в культурной жизни республики. Прекрасный актерский ансамбль: Неля Хаджиева, Зулейхан Багалова, Альви Дениев, Муталип Давлетмирзаев. Асет Исаева играла Гошту, маму главной героини Доты, ее роль исполняла Неля Хаджиева. Спектакль был о большой и чистой любви, верности и дружбе. Молодые люди Адиль (актер М. Давлетмирзаев) и Дота любят друг друга, однако не сумели отстоять свое право на эту любовь, на безоблачное счастье в совместной жизни. Гошта, в исполнении Асет Исаевой, собственными руками разрушает счастье своей единственной дочери.

Она чересчур активна, неуемно темпераментна, прилагает все усилия, чтобы вбить клин между любящими сердцами. При этом Гошта не задумывается, что, сама того не желая, обрекает единственную дочь на одиночество. «Исполнительница роли Гошты А. Исаева – превосходная актриса. Она создает сочный и убедительный образ ограниченного человека, находящегося в плену представлений прошлого», – писал А. Шахбулатов в своей статье «Дороги любви» в газете «Грозненский рабочий» за февраль 1966 года. Всей мощью своего таланта народная артистка Чечено-Ингушетии в спектакле «Дороги любви» призывала беречь и ценить целомудреные чувства первой любви. И только поэтому, наверное, и спектакль «Дороги любви», и роль Гошты в исполнении незабвенной А. Исаевой остались в благодарной памяти зрителей на долгие годы. Невозможно рассказывать о сложном творческом пути великой актрисы Асет Исаевой, не упоминая о главной роли в ее творческой биографии. Конечно, это была замечательная роль Маймы в знаменитом спектакле «Падение Бож-Али» по одноименной комедии А.Хамидова. Премьера этого нашумевшего спектакля состоялась 1 мая 1965 года. Премьера произвела настоящий фурор. И не только в Чечено-Ингушетии. Все национальные театры братских республик Северного Кавказа поставили этот спектакль.

И он везде прошел с грандиозным успехом. На сцене Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова спектакль прошел до тысячу раз и всегда с оглушительным успехом. Однако настоящими счастливчиками можно считать только тех зрителей, которые смогли увидеть «Бож-Али» с первым актерским составом. Это был блистательный актерский ансамбль: Асет Исаева, Тамара Алиева, Хава Хакишева, Хьулимат Мустапаева, Яраг1и Зубайраев, Альви Дениев, Юсуп Идаев, Хьамид Чимаев, конечно же, Муталип Давлетмирзаев в роли Бож-Али. Все вместе и каждый в отдельности эти актеры стали в одночасье всенародными любимчиками. Реплики актеров мгновенно разлетелись по республике и давно уже стали крылатыми фразами, по сей день не теряя свою актуальность. «Я с удовольствиемпо смотрел «Падение Бож-Али» – это настоящий народный спектакль, это подлинно народная комедия, которая надолго останется в репертуаре театра имени Ханпаши Нурадилова», – писал в своей статье «Народная комедия» известный танцор Махмуд Эсамбаев, в газете «Грозненский рабочий» 14 октября 1965 года. Восхищение нашего знаменитого земляка можно понять. Актеры выкладывались на все сто процентов. Особенно потешной была Майма в исполнении Асет Исаевой, которая преображалась на глазах и меняла свои строгие оценки людей, как только ей предлагали выйти замуж. В старой, одинокой, издерганной старухе, мгновенно просыпалась кокетливая женщина, готовая улыбнуться невзначай подмигнувшей удаче и грядущему замужеству.

Сегодня с полной увереностью можно говорить, что А. Хамидов каждую роль в комедии «Падение Бож-Али» выписывал специально для определенного актера. Он знал их каждого. И не просто знал, а пережил вместе с ними самые трудные годы. Они были вместе и в годы Великой Отечественной войны, и в годы депортации. Они жили единой семьей. У них были одни и те же радости и печали. Он писал комедию для своих друзей. Среди этих друзей была Асет Исаева, блестяще сыгравшая Майму и подарившая поклонникам своего таланта радость незабываемых встреч. Несомненно, Майма была самой лучшей ролью народной артистки Чечено-Ингушетии Асет Марцаровны Исаевой. 13 сентября 1968 года за многолетний творческий труд и высокий профессионализм великой чеченской актрисе Асет Исаевой было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка РСФСР». А в сентябре 1970 года Чечено-Ингушский государственный драматический театр отмечал 55-летний юбилей одной из своих лучших актрис. К своему бенифису великая чеченская актриса подготовила водевиль А.Чехова «Юбилей». Было много гостей, восторженные отзывы о творческом пути яркой актрисы лились рекой. «С подлинным блеском играет роль Мерчуткиной заслуженная артистка РСФСР Асет Исаева. Отлично передает актриса назойливость Мерчуткиной, ее нежелание понять то, что говорят другие», – писал в своем отзыве о творческом вечере великой актрисы театральный критик И. Балкосадский. Как мы видим, актриса была в самом расцвете своих творческих сил. Однако 5 марта 1971 года мужественное серце великой чеченской актрисы перестало биться. Чеченский народ потерял одну из своих лучших дочерей. Многие ею блестяще сыгранные роли перешли к ее дочери Раисе Мовждиевне Гичаевой. Но это уже совсем другая история…

В России утвердили список опасных пород собак. Некоторых из них официально не существует

Правительство учредило перечень опасных пород собак. Его состав несколько месяцев был предметом торга чиновников и кинологов. В итоговой версии оказались породы, некоторые из которых формально не существуют, а другие в России почти не встречаются.

Постановление о перечне "потенциально опасных собак" было утверждено правительством 29 июля и подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе указаны 13 пород, "в генетике которых заложены качества агрессии и силы".

С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. Кроме того, владелец таких собак должен устанавливать предупреждающую табличку на своем участке.

Однако, как обнаружила Русская служба Би-би-си, часть пород из перечня указана с ошибками, а другие можно считать несуществующими, так как их не признают крупнейшие мировые федерации. Из-за этого неясно, как список будут применять к конкретным животным, которые живут в России.

Амбульдог, гуль дог и Акбаш

Например, третьим номером в списке значится порода "амбульдог". Предположительно, под ней подразумевается "американский бульдог". Именно такое название указано в перечне пород, которые признает Российская кинологическая федерация (РКФ).

Международная кинологическая федерация и крупнейший кеннел-клуб США не признают породу "американский бульдог" из-за разделения стандарта породы на два отдельных типа.

Нынешний список - это уже второй вариант перечня опасных пород. Первую версию обсуждали еще в марте, тогда МВД включило в него перечень из 69-ти пород.

В первоначальном расширенном списке МВД присутствовали и "американский бульдог" и "амбуль", говорит Би-би-си эксперт РКФ Евгений Цигельницкий, участвовавший в обсуждении перечня. Он признает, что формально породы "амбуль" не существует.

Автор фото, THEPALMER/Getty Images

Породы "амбульдог" не существует в признанном российскими кинологами перечне - предположительно это американский бульдог

"Я указывал в своих пояснениях, что американский бульдог и амбуль - это одно и то же. Оставили амбуля в итоге. В жизни оно в ходу, но в документах на собаку такое название, конечно, не укажут", - говорит он

Евгений Ерусалимский, интернациональный эксперт по всем породам и первый президент РКФ, тоже считает такое называние "некорректным". "Кроме того, у этой породы существует два разных типа. Непонятно, какой именно имеется в виду в документе", - говорит он.

Под 11-м номером списка значится питбульмастиф. По словам экспертов, под такой породой может подразумеваться метис, образовавшийся в результате скрещивания американского питбультерьера и бульмастифа или другой мастифообразной собаки.

При этом такая порода не признана ни одной из крупнейших федераций - у нее нет стандарта, такое название не будет значиться в документах на животное.

"Встретить питбульмастифа на улице нельзя, - объясняет глава Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. - Можно придумать и сказать, что у тебя собака такой породы. Но сказать можно все, что угодно - формально такой породы просто нет".

Есть в списке и "северокавказская собака". Официально такой породы тоже не существует. Предположительно, эксперты подразумевали под ней кавказскую овчарку, которую признают все крупнейшие организации, и ее метисов.

"Северокавказских собак держит [глава Чечни Рамзан] Кадыров, их используют для боев", - уверяет Цигельницкий. Но в СМИ собаки Кадырова, в том числе, его любимый пес по кличке Тарзан, фигурируют именно как "кавказские овчарки".

Автор фото, AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images

Гуль донг превратился в официальном документе правительства в "гуль дога"

Еще одна порода из перечня - "гуль дог". Предположительно под ней имеется в виду пакистанская порода гуль донг (также известная как пакистанский или индийский бульдог). Такие собаки появляются в результате скрещивания других местных пород - гулл терьера и булли кутта (тоже есть в перечне правительства). Ни одна из этих пород не признана крупнейшими федерациями, в том числе и российскими.

Корреспонденту Би-би-си не удалось найти написание "гуль дог" ни в русскоязычных, ни в англоязычных источниках. Насколько велико поголовье таких собак в России, неясно. Российские СМИ в заметках о постановлении правительства назвали породу именно "гуль донгом".

Еще одна не признанная ни российской, ни крупнейшими мировыми федерациями порода - американский бандог. Фактически это метис американского питбультерьера и (или) американского стаффордширского терьера с неаполитанским мастиффом. Четкого стандарта, по которому собаку можно было бы определить именно как бандога, не существует.

В перечне можно также найти породу "бэндог". Но такой породы также нет в перечне кинологических ассоциаций. Один и тот же метис может называться "бандог" или "бэндогги". Но что такой "американский бандог" и чем он отличается от просто "бэндога", остается неясным.

Автор фото, Rob_Rye/Getty Images

Порода "американский бандог" не признана кинологическими ассоциациями

Официального признания не имеют ни алапахский бульдог, ни турецкая овчарка Акбаш, которые тоже есть в списке.

Перечень также содержит два пункта, касающихся гибридов волков. Волкособ - это не порода, а фактически гибрид волка и собаки, выведенный в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. Этот проект был закрыт.

"Мифические драконы"

Кроме "амбуля" с некорректным названием в списке правительства фактически нет собак, породы которых официально признаются в России.

На собак из перечня пород РКФ выдается официальная родословная, племенная работа контролируется специалистами. Кроме того, для каждой породы существует детальный закрепленный стандарт, позволяющий отличить одну собаку от другой.

В изначальном расширенном списке МВД тоже были несуществующие породы, такие как "грецкая овчарка" и "овчарка Дауфмана". Последнюю породу якобы выводили в нацистской Германии для охраны концлагерей.

Автор фото, VW Pics/Getty Images

Гибрид волка и собаки выводили в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок, но проект закрыли

Помимо них в предыдущей версии перечня были и официально признанные и распространенные породы собак, содержание которых периодически становится предметом дискуссий: доберман-пинчер, кане корсо, немецкая овчарка, ротвейлер, аргентинский дог, среднеазиатская овчарка (также известна как алабай) и другие.

"В каком-то смысле постановление защищает породистых собак, - говорит Борисенко. - Нужно было принять какой-то список, это сделали, но включили туда каких-то мифических драконов".

При этом, по словам Борисенко, большой вопрос, кто будет заниматься идентификацией породы. "Если это делает не специалист, а, например, участковый, он любую большую собаку опишет как северокавказскую собаку или бульмастифа", - предполагает она.

Смысл у списка существует, считает Ерусалимский: "Он состоит в том, чтобы не погубить отечественное поголовье. Ряд пород составляют нашу гордость. Это относится и к собакам, которых сначала вовсе не собирались держать в городских квартирах, например, русском черному терьеру" (первоначально эта признанная РКФ И МКФ порода была в списке МВД).

Автор фото, Getty Images

Волко-собачьи гибриды и волкособы - это результат скрещивания собак и волков, но породой они официально не считаются

Ерусалимский также отметил, что любая крупная собака, вне зависимости от каких-либо списков, должна гулять только на поводке.

Помеси, которые перечислены в списке, действительно представляют угрозу, говорит эксперт: из-за отсутствия стандартов невозможно контролировать ни их количество, ни качество племенной работы. При этом вопрос о том, как перечень пород, у большинства из которых нет официального статуса, будет применяться на практике, пока лежит в "области предположений", считает он.

"Моя позиция как кинолога заключается в том, что список опасных пород не сильно отличается от фашистских списков неполноценных людей, - говорит помогавший составлять список Цигельницкий. - Списки - это мода. Англичане придумали, что есть опасные породы, и составили. Закон требовал список, теперь он тоже есть".

На вопрос о том, не является ли принятый перечень саботажем, ведь юридически идентифицировать любую провинившуюся собаку породой из списка правительства почти невозможно, эксперт ответил: "Признанные породы не могут быть опасными. Признать их таковыми - это как принять закон о бомбежке Воронежа. Нужен ли нам закон, по которому половина собак в стране может попасть на штраф? Я считаю, что нет".

Список действительно защищает породистых собак и бьет по фантомным породам, идентифицировать которые почти невозможно, соглашается Татьяна Филонюк, владелица питомника стаффордширских бультерьеров. При этом, по ее словам, дискуссия об "опасных породах" в корне не верна - она подменяет разговор об ответственном владении: "Нет опасных и безопасных пород, это вообще неправильный термин. Есть безответственные владельцы. Нужны не списки, нужна персональная ответственность человека".

Читайте также: